In phiếu biên nhận
Cơ quan thực hiện
Từ khóa
Hướng dẫn in phiếu biên nhận

Hướng dẫn cách in phiếu biên nhận trên trang một cửa điện tử

Phiếu biên nhận của hồ sơ được in khi hồ sơ đã được chuyên viên một cửa tiếp nhận. Quá trình in phiếu biên nhận cho hồ sơ được làm tuần tự như sau:

Bước 1: Chọn mục In Phiếu Biên Nhận như sau:

Bước 2: Nhập Mã Hồ Sơ vào phần TRA CỨU HỒ SƠ → nhấn nút Tìm như hình sau:

Bước 3: Trên màn hình sẽ xuất hiện kết quả tìm kiếm như sau:

Bước 4: Click vào hồ sơ muốn in phiếu biên nhận, nhập Mã xác thực như hình sau:

Bước 5: Nhấn nút IN PHIẾU BIÊN NHẬN ta sẽ được kết quả như sau :