Thủ tục hành chính

Đăng ký thành lập Hợp tác xã

 1. Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Hộ kinh doanh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại bộ phận một cửa xã, thị trấn.

  Bước 2: Bộ phận một cửa xã, thị trấn in biên nhận, hẹn ngày trả kết quả sau đó chuyển một cửa huyện, một cửa huyện chuyển P.TCKH kiểm tra hồ sơ

  • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì trả bộ phận một cửa huyện hướng dẫn để hộ kinh doanh bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
  • Trường hợp hồ sơ đầy đủ chuyển hồ sơ đến lãnh đạo P.TCKH ký GCN, và trả hồ sơ về cho chuyên viên P.TCKH trả cho một cửa huyện.
  • Một cửa huyện chuyển cho một cửa xã, thị trấn trả cho công dân.

  Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả hồ sơ cho dân theo trình tự sau:

  • Vào sổ theo dõi.
  • Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
  • Thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.
  • Tổ chức, cá nhân nhận Giấy chứng nhận.

  Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

  • Sáng từ 7h30 đến 11h.
  • Chiều từ 14h đến 16h30 từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
 2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận "Một cửa" của UBND xã, thị trấn.

 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh HTX.
  • Chứng chỉ hành nghề (nếu có).
  • Điều lệ HTX.
  • Số lượng xã viên HTX.
  • Biên bản thông qua hội nghị thành lập HTX.
  • Bản sao CMND người đại diện HTX.
  • Văn bản xác nhận vốn pháp định (nếu có).

  3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 4. Thời hạn giải quyết: Bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 5. Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân và tổ chức.

 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo nghỉ hẳn.

 8. Lệ phí:Không

 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh (theo mẫu).
 10. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

  • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh HTX.
 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  • Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11.
  • Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.
  • Thông tư 05/2005/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.
  • Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND ngày 03/6/2009 của Bình Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.