Thủ tục hành chính

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh Hộ kinh doanh cá thể

 1. Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Hộ kinh doanh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại bộ phận một cửa xã, thị trấn.

  Bước 2: Bộ phận một cửa xã, thị trấn in biên nhận, hẹn ngày trả kết quả sau đó chuyển một cửa huyện, một cửa huyện chuyển P.TCKH kiểm tra hồ sơ

  • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì trả bộ phận một cửa huyện hướng dẫn để hộ kinh doanh bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
  • Trường hợp hồ sơ đầy đủ chuyển hồ sơ đến lãnh đạo P.TCKH ký GCN, và trả hồ sơ về cho chuyên viên P.TCKH trả cho một cửa huyện.
  • Một cửa huyện chuyển cho một cửa xã, thị trấn trả cho công dân.

  Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả hồ sơ cho dân theo trình tự sau:

  • Vào sổ theo dõi.
  • Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
  • Thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.
  • Tổ chức, cá nhân nhận Giấy chứng nhận.

  Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

  • Sáng từ 7h30 đến 11h.
  • Chiều từ 14h đến 16h30 từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
 2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận "Một cửa" của UBND xã, thị trấn.

 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh (theo mẫu).
  • Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có).
  • Giấy chứng nhận thay đổi, bổ sung ĐKKD (nếu có).

  3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 4. Thời hạn giải quyết: Năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 5. Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân và tổ chức.

 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo nghỉ hẳn.

 8. Lệ phí:Không

 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh (theo mẫu).
 10. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  • Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11.
  • Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
  • Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
  • Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
  • Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND ngày 03/6/2009 của Bình Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.