Thủ tục hành chính

TRỢ CẤP ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN VÀ CON ĐẺ CỦA HỌ BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1:

- Công dân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại bộ phận một cửa huyện.


Bước 2:

- Bộ phận một cửa huyện có trách chuyển đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện để thẩm định, xử lý hồ sơ, lập danh sách các đối tượng và trình lãnh đạo phòng ký duyệt nếu :

+ Hồ sơ không hợp lệ chuyển tổ một cửa huyện trả cho công dân.

+ Hồ sơ hợp lệ chuyển lãnh đạo P.LĐ TBXH ký nhận, chuyển cán sự phòng đóng dấu, chuyển về tổ một cửa huyện để một cửa huyện chuyển lên Sở LĐ TBXH thẩm định nếu :

+ Hồ sơ hợp lệ thì thông báo công dân lên nhận hồ sơ.

+ Hồ sơ không đủ điều kiện trả về tổ một cửa huyện, huyện trả vềP.LĐ TBXH thông báo công dân hồ sơ không được giải quyết.

Thời gian nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h – Chiều từ 14h đến 16h30 (Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, Tết)


Bước 3:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả hồ sơ cho dân theo trình tự sau:

+ Vào sổ theo dõi.

+ Trả kết quả cho tổ chức, công dân.

+ Thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

+ Công dân, tổ chức nhận Giấy chứng nhận.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h – Chiều từ 14h đến 16h30 (Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, Tết)


2. Thành phần hồ sơ:


1. Bản khai cá nhân (theo mẫu).

2. Bản sao chứng thực các giấy tờ liên quan.

3. Bản chính quyết định trợ cấp thương binh.

4. Giấy chứng nhận tình trạng vô sinh.

5. Bản niêm yết công khai của UBND xã.

6. Biên bản họp và đề nghị của hội đồng cấp xã (theo mẫu).


3
. Số bộ hồ sơ: 02 bộ.


4
. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5
. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy xác nhận.


6
. Lệ phí (nếu có): 0đ.


7
. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 Hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Quyết định số 1776/QĐ-UBND ngày 11/8/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt đề án cải cách TTHC theo cơ chế “một cửa” “một cửa liên thông” tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận.

- Quyết định số 1708/QĐ-UBND ngày 11/8/2011 của UBND tỉnh Bình Thuận Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” từ xã, phường, thị trấn đến huyện, thị xã, thành phố và sở, ngành trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.