Thủ tục hành chính

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh hộ kinh doanh cá thể

 1. Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

  Bước 2: Hộ kinh doanh nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả viết biên nhận, hẹn ngày trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn để hộ kinh doanh bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. Sau khi nhận hồ sơ từ công dân, ngay trong ngày, Bộ phận “Một cửa” UBND huyện có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Phòng Tài chính - Kế hoạch.

  • Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chuyển trả kết quả cho Bộ phận “Một cửa” UBND huyện. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì Phòng Tài chính - Kế hoạch phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do và trả hồ sơ lại cho Bộ phận “Một cửa” UBND huyện.

  Bước 3: Giao trả kết quả giải quyết

  • Trong thời hạn một (01) ngày làm việc Bộ phận “Một cửa” UBND huyện có trách nhiệm trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ gia đình, cá nhân và thu phí, lệ phí theo quy định.

  Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

  • Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30.
  • Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
 2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” của UBND huyện.

 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của Hộ kinh doanh cá thể (theo mẫu).
  • Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (nếu có).

  3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 4. Thời hạn giải quyết:Ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 5. Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân.

 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - kế hoạch.

 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo nghỉ hẳn.

 8. Lệ phí: Không.

 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (Phụ lục III-16).
 10. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  • Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11.
  • Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
  • Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
  • Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND ngày 03/6/2009 của Bình Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.