Thủ tục hành chính

Đăng ký thành lập Hộ kinh doanh

 1. Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

  Bước 2: Hộ kinh doanh nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả viết biên nhận, hẹn ngày trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn để hộ kinh doanh bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

  • Trong thời hạn nửa (1/2) ngày làm việc, Bộ phận “Một cửa” UBND huyện có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Phòng Tài chính - Kế hoạch.
  • Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chuyển trả kết quả cho Bộ phận “Một cửa” UBND huyện. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì Phòng Tài chính - Kế hoạch phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do và trả hồ sơ lại cho Bộ phận “Một cửa” UBND huyện.

  Bước 3: Giao trả kết quả giải quyết

  • Trong thời hạn nửa (1/2) ngày làm việc Bộ phận “Một cửa” UBND huyện có trách nhiệm trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho đại diện Hợp tác xã và thu phí, lệ phí theo quy định.

  Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

  • Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30.
  • Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
 2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” UBND huyện

 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (theo mẫu).
  • Bản sao Chứng minh nhân dân của cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình
  • Đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo hồ sơ đăng ký kinh doanh phải có bản sao có chứng thực (hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu) chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.
  • Đối với những ngành, nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo hồ sơ đăng ký kinh doanh phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
  • Danh sách cá nhân góp vốn thành lập Hộ kinh doanh đối với trường hợp Hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

  3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 4. Thời hạn giải quyết: Ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 5. Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân.

 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - kế hoạch.

 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

 8. Lệ phí: Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh: 100.000 đồng/lần cấp.

 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh (Phụ lục I-6)
  • Danh sách cá nhân góp vốn thành lập Hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập (Phụ lục II-5).
 10. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

  • Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ không thuộc diện có thu nhập thấp, không thuộc trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện.
  • Hộ kinh doanh sử dụng thường xuyên không quá mười lao động.
  • Cá nhân làm chủ hộ kinh doanh là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
  • Cá nhân, hộ gia đình chỉ được đăng ký kinh doanh một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc.
  • Ngành, nghề dự định kinh doanh của hộ kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh.
  • Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 56 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.
  • Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.
 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  • Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11.
  • Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
  • Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
  • Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND ngày 03/6/2009 của Bình Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.