Thủ tục hành chính

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH QUẦY THUỐC, TỦ THUỐC TRẠM Y TẾ, CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC THÀNH PHẨM ĐÔNG Y, THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU


1. Trình tự thực hiện:

Bước 1:

- Công dân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại bộ phận một cửa huyện.

Bước 2:

- Bộ phận một cửa huyện chuyển đến cho Phòng Y tế thẩm định hồ sơ, tiến hành khảo sát :

+ Nếu đủ điều kiện thì ký biên bản thẩm định và chuyển hồ sơ lại cho bộ phận một cửa huyện .

+ Nếu không đủ điều kiện thì Phòng Y tế huyện trả lại cho bộ phận một cửa huyện và có văn bản nêu rõ lý do để bộ phận một cửa huyện trả lời và giải thích cho công dân .

- Ngay trong ngày khi nhận được hồ sơ do Phòng Y Tế chuyển đến, bộ phận một cửa huyện luân chuyển hồ sơ lên Sở Y tế tỉnh thẩm định hồ sơ :

+ Nếu đủ điều kiện thì xử lý và trình lãnh đạo ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề và chuyển trả kết quả cho bộ phận một cửa huyện.

+ Nếu không đủ điều kiện giải quyết thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ Sở Y tế phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do chuyển cho bộ phận một cửa huyện để thông báo và giải thích cho tổ chức, công dân. - Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, Sở Y tế sẽ tiến hành cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trong thời gian quy định nêu trên và trả lại cho bộ phận một cửa huyện vào sổ theo dõi .

Thời gian nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h – Chiều từ 14h đến 16h30 (Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, Tết)

Bước 3:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả hồ sơ cho dân theo trình tự sau:

+ Vào sổ theo dõi.

+ Trả kết quả cho tổ chức, công dân.

+ Thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

+ Công dân, tổ chức nhận Giấy chứng nhận.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h – Chiều từ 14h đến 16h30 (Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, Tết

2. Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y, dược, y học cổ truyền (theo mẫu).

2. Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề.

3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

4. Bản sao hợp đồng đại lý giữa doanh nghiệp và người đứng đầu của đại lý.

5. Bản kê khai trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật.

6. Điều lệ công ty (nếu có).

7. Bản cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về giá.

8. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề(trường hợp gia han,cấp lại).

9. Biên bản thẩm định của Phòng Y tế cấp huyện (được Sở Y tế ủy quyền).


3
. Số bộ hồ sơ: 01 bộ.


4
. Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5
. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.


6
. Lệ phí (nếu có): tùy theo từng trường hợp.


7
. Căn cứ pháp lý của TTHC: không có.