Thủ tục hành chính

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh Hợp tác xã

 1. Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

  Bước 2: Hộ kinh doanh nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả viết biên nhận, hẹn ngày trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn để hộ kinh doanh bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

  • Trong thời hạn một (01) ngày làm việc, Bộ phận “Một cửa” UBND huyện có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Phòng Tài chính - Kế hoạch.
  • Trong thời hạn ba (03) ngày Phòng Tài chính - Kế hoạch xem xét thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, vào sổ theo dõi, lưu hồ sơ và chuyển kết quả lại cho Bộ phận “Một cửa” UBND huyện.

  Bước 3: Giao trả kết quả giải quyết

  • Trong thời hạn một (01) ngày làm việc Bộ phận “Một cửa” UBND huyện có trách nhiệm trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho đại diện Hợp tác xã và thu phí, lệ phí theo quy định.

  Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

  • Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30.
  • Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
 2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” UBND huyện

 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Đơn đề nghị chấm dứt kinh doanh Hợp tác xã (tự soạn).
  • Biên bản họp xã viên về việc thống nhất chấm dứt hoạt động kinh doanh Hợp tác xã.
  • Bảng công khai tài chính.
  • Bảng thanh quyết toán công nợ (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, Văn bản của cơ quan thuế xác nhận doanh nghiệp không nợ thuế).
  • Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (nếu có).

  3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 4. Thời hạn giải quyết: Năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 5. Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân.

 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - kế hoạch.

 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo chấm dứt hoạt động.

 8. Lệ phí: Không.

 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

 10. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

 11. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

 12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  • Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11.
  • Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.
  • Thông tư 05/2005/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

Tài liệu mẫu đính kèm