Thủ tục hành chính

Cấp mới Giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ thuốc lá

 1. Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

  Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận “Một cửa” huyện.

  • Trong thời gian một (01) ngày làm việc Bộ phận “Một cửa” huyện chuyển giao hồ sơ cho Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện để thụ lý, giải quyết.
  • Trong thời gian mười ba (13) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ từ Bộ phận “Một cửa” huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ và ký cấp giấy phép, vào sổ theo dõi, lưu hồ sơ và chuyển kết quả lại cho Bộ phận “Một cửa” huyện.

  Bước 3: Giao trả kết quả giải quyết

  • Trong thời gian một (01) ngày kể từ khi nhận được kết quả giải quyết do Phòng Kinh tế - Hạ tầng chuyển đến Bộ phận “Một cửa” huyện vào sổ theo dõi, trả kết quả cho tổ chức, công dân và thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

  Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

  • Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30.
  • Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
 2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” huyện.

 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá (Phụ lục 12)

  3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 4. Thời hạn giải quyết: Mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 5. Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân và tổ chức.

 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế - Hạ tầng.

 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

 8. Lệ phí:

  • Phí thẩm định cấp GPKD:
   • 300.000 đồng /điểm KD (đối với tổ chức).
   • 100.000 đồng /điểm KD (đối với hộ KD).
  • Lệ phí cấp, đổi GPKD: 50.000 đ/giấy.
 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  • Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá (Phụ lục 12).
 10. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

  • Điều kiện về chủ thể: Thương nhân có đăng ký kinh doanh hoạt động mua, bán sản phẩm thuốc lá.
  • Điều kiện về địa điểm kinh doanh: Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, phù hợp với quy hoạch hệ thống mạng lưới kinh doanh sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
  • Điều kiện về cơ sở vật chất: Có khu vực bán sản phẩm thuốc lá riêng biệt.
  • Điều kiện về tổ chức hệ thống phân phối: Thuộc hệ thống phân phối của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá.
 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  • Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.
  • Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ Công Thương về hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.