Thủ tục hành chính

Cấp mới Giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ rượu

 1. Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

  Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận “Một cửa” huyện.

  • Trong thời gian một (01) ngày làm việc Bộ phận “Một cửa” huyện chuyển giao hồ sơ cho Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện để thụ lý, giải quyết.
  • Trong thời gian mười ba (13) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ từ Bộ phận “Một cửa” huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ và ký cấp giấy phép, vào sổ theo dõi, lưu hồ sơ và chuyển kết quả lại cho Bộ phận “Một cửa” huyện.

  Bước 3: Giao trả kết quả giải quyết

  • Trong thời gian một (01) ngày kể từ khi nhận được kết quả giải quyết do Phòng Kinh tế - Hạ tầng chuyển đến Bộ phận “Một cửa” huyện vào sổ theo dõi, trả kết quả cho tổ chức, công dân và thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

  Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

  • Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30.
  • Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
 2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” huyện.

 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (theo mẫu);
  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế;
  • Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhà cung cấp rượu đối với thương nhân bán lẻ;
  • Địa chỉ và mô tả khu vực kinh doanh rượu;
  • Tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);
  • Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh rượu (để bảo đảm khu vực kinh doanh luôn thoáng, mát và tránh được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu);
  • Các tài liệu liên quan đến an toàn về phòng cháy chữa cháy, về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

  3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 4. Thời hạn giải quyết: Mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 5. Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân và tổ chức.

 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế - Hạ tầng.

 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

 8. Lệ phí:

  • Phí thẩm định cấp GPKD:
   • 300.000 đồng /điểm KD (đối với tổ chức).
   • 100.000 đồng /điểm KD (đối với hộ KD).
  • Lệ phí cấp, đổi GPKD: 50.000 đ/giấy.
 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh rượu (theo mẫu).
 10. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

  • Thương nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu;
  • Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;
  • Trực thuộc hệ thống phân phối của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu; có hợp đồng và văn bản giới thiệu của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu;
  • Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu, đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn hoặc có hợp đồng thuê kho hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu bảo đảm chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian lưu kho;
  • Có bản cam kết của thương nhân về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;
  • Phù hợp với quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu do Sở Công Thương tỉnh công bố;
  • Phù hợp với quy định tại Điều 18 Nghị định này.
 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  • Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.
  • Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công Thương Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.