Thủ tục hành chính

Cấp mới Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 1. Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Công dân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại bộ phận một cửa huyện.

  Bước 2: Bộ phận một cửa huyện chuyển giao hồ sơ cho Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện để xem xét, thẩm định hồ sơ và ký cấp Giấy phép, vào sổ theo dõi, lưu hồ sơ và chuyển kết quả lại cho bộ phận một cửa huyện.

  Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả hồ sơ cho dân theo trình tự sau:

  • Vào sổ theo dõi.
  • Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
  • Thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.
  • Tổ chức, cá nhân nhận Giấy chứng nhận.

  Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

  • Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30.
  • Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
 2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” huyện.

 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu (theo mẫu).
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  • Bản sao hồ sơ đăng ký chất lượng.
  • Bản sao hợp lệ các giấy tờ xác nhận quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hóa.

  3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 4. Thời hạn giải quyết: Mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 5. Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân và tổ chức.

 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế - Hạ tầng.

 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

 8. Lệ phí:

  • Phí thẩm định cấp GPKD:
   • 300.000 đồng /điểm KD (đối với tổ chức).
   • 100.000 đồng /điểm KD (đối với hộ KD).
  • Lệ phí cấp, đổi GPKD: 50.000 đ/giấy.
 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu (theo mẫu).
 10. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Không.

 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  • Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.
  • Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công Thương Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.