Thủ tục hành chính

a) Trình tự thực hiện:

- Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại thành phần hồ sơ và gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Hàm Tân. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả viết biên nhận, hẹn ngày trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn thương nhân bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Kinh tế và Hạ tầng. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế và Hạ tầng tầng tiến hành thẩm định hồ sơ và các điều kiện cần thiết để cấp phép. Trường hợp thương nhân không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Phòng Kinh tế và Hạ tầng sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do.

- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Phòng Kinh tế và Hạ tầng có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung hồ sơ.

b) Cách thức thực hiện:

Thương nhân nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Hàm Tân.

c) Thành phần

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (theo mẫu tại Phụ lục 23 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013);

- Bản sao các loại giấy tờ sau:

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Giấy chứng nhận mã số thuế;

- Bản sao các văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá;

- Hồ sơ về địa điểm kinh doanh, gồm có:

+ Địa chỉ, diện tích và mô tả khu vực kinh doanh thuốc lá;

+ Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);

+ Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh thuốc lá.

* Ghi chú: “Bản sao” được quy định trong thủ tục này được hiểu là Bản sao có chứng thực theo quy định (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện/công văn hành chính); Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu ( đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); Bản scan từ bản gốc (nếu TTHC có áp dụng nộp hồ sơ qua mạng điện tử).

d) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ gửi cơ quan cấp phép, thương nhân lưu 01 bộ).

e) Phí, lệ phí (nếu có): Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính

* Phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh:

+ Doanh nghiệp: 600.000 đồng/01 giấy phép/lần thẩm định.

+ Hộ kinh doanh: 200.000 đồng/01 giấy phép/lần thẩm định.

* Lệ phí cấp giấy phép: 100.000 đồng/01 giấy phép/lần cấp.

d) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Thương nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá;

- Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;

- Diện tích điểm kinh doanh dành cho thuốc lá tối thiểu phải có từ 03 m2 trở lên;

- Có văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá;

- Phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.