Thông tin liên hệ

UBND huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Khu phố 1 – Thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận.
Điện thoại: (062) 3877018
Fax: (062) 3877276
Email: hamtan@hamtan.gov.vn